Panák v bedně

Jsi účastníkem soutěže: 3 stejné skříňky, v jedné z nich je odměna, zbývající 2 jsou prázdné.
Máš za úkol ukázat na skříňku, o které si myslíš, že skrývá odměnu.
Ukážeš tedy na některou z nich, a pak moderátor (ten ví, kde odměna je) otevře tu ze zbývajících dvou, která je prázdná.
Nyní máš znovu ukázat na skříňku ve které čekáš odměnu, a když tam bude, dostaneš jí.
Otázka: při druhé volbě ukážeš na stejnou jako poprvé, nebo na tu druhou, nebo je to jedno?

Nejprve si uvědomte, co vám bez dlouhého přemýšlení radí intuice.
Pak můžete úlohu řešit na základě počtu pravděpodobnosti a řešení ověřit na modelu.
Není to žádný chyták, je to poměrně jednoduchá seriozní matematická úloha
a slouží k demonstraci toho, že někdy se může intuice mýlit.          Viz také zdůvodnění řešení.
Model úlohy:
  Režim modelování:   xxx

  Počet pokusů: xxx      Skóre: xxx      vynulovat